top of page

לא רק זחילה

אל לנו לחשוב שהתפתחות המוטוריקה תלויה באבן דרך זאת או אחרת, מדובר על התנסויות ועל מיומנויות גופניות רבות שהפעוט חווה ולומד בשנת החיים הראשונה בפרט ובמהלך החיים בכלל והן מהוות את התשתית ללמידה

אני פוגשת הרבה הורים מודאגים מכך שהילד/ה שלהם בגיל 10 חודשים ועדיין לא זוחל/ת: "אני מאד מודאג/ת כי שמעתי", הם אומרים לי, "שיש קשר בין זחילה לכתיבה". זה נכון? זה נכון! בין זחילה לכתיבה יש קשר, אבל לא ישיר.

הזחילה מפתחת מרכיבי תנועה שיש להם משמעות בתפקודים מוטוריים גבוהים. שכן, היא דורשת תיאום בין שתי ההמיספרות (ימין ושמאל), דבר שיידרש בעתיד גם בכתיבה.

זחילה היא הדרך הראשונה שבה הפעוט בן ה-7 עד 10 חודשים יכול להתקדם מיוזמתו לחקור את העולם סביבו ועל ידי כך לפתח את התפיסה המרחבית והתפיסה הוויזואלית שמעבר לחשיבותה בכל הקשור לכתיבה, יש לה לזה משמעות בקידוד מידע לא מילולי. כמו כן, הזחילה משמעותית לא רק מבחינה מוטורית, למעשה, זאת הפעם הראשונה שהפעוט יוזם התרחקות מדמות המטפל Caregiver)) וזאת התחלה של שלב ההיפרדות מהאם (Separation Individuation) תהליך שיסתיים לקראת שנת החיים השנייה.

תחושת העצמאות מתחילה לעורר אצל הפעוט הבנה שיש לסביבה גם ממדים של מרחב ועומק. עליו להתחיל "לתכנן מסלול" ומערכת ההתמצאות במרחב נכנסת ל"פעולה" ותהיה חשובה מאד גם לשלב הלמידה והכתיבה.

לזחילה יש השפעה על פיתוח מיומנויות הדרושות לכתיבה: קואורדינציה, תיאום בין העיניים לידיים, בין הזרועות והידיים ובחיזוק הגו וחגורת הכתפיים. הזחילה מעודדת שליטה של הגו והפרדת תנועה בין גפה עליונה ותחתונה, בין צד ימין ושמאל המהוות הכנה להתמודד עם כתיבת האותיות תוך חציית קו אמצע ועבודה קונטרה לטראלית כלומר: שצדו האחד של המוח אחראי על הצד הנגדי של הגוף.

תחילה מתפתחת המוטוריקה הגסה ושליטה על הגו שהוא מרכז הגוף ורק בשלב מאוחר יותר תתחיל התפתחות של הפריפריה: קשתות כפות הידיים, שבהן לומד התינוק לשלוט, התפתחות זאת קשורה קשר הדוק עם נשיאת משקל על הידיים וגירוי של התחושה העמוקה (פרופריוצפטיבית) שלראשונה יחווה הפעוט בזחילה בשעה שהוא נושא משקל על כפות הידיים.

כמו זחילה, אבני הדרך המוטוריות כוללות תיאום של שני צדי הגוף, חציית קו אמצע ומפגש של שתי הידיים בקו אמצע (תיאום בי-לטראלי): תיאום זה חשוב גם למוטוריקה עדינה וגם למוטוריקה גסה ויהווה את התשתית הגופנית להבנה ולהפנמה של הכתיבה.

הגמישות המוטורית והתאמת התנועות אותן רוכש הפעוט בזחילה יהוו בעתיד את התשתית ליכולת התאמת הכתיבה. גמישות מוטורית היא היכולת ללמוד ולתכנן את התנועה והיא מבוססת על פעילות חזרתית.

אל לנו לחשוב שתינוק שלא זחל בהכרח יראה קושי בכתיבה. התפתחות המוטוריקה אינה תלויה באבן דרך זאת או אחרת, אלא בהתנסויות ומיומנויות גופניות רבות שהפעוט חווה ולומד בשנת החיים הראשונה בפרט ובמהלך החיים בכלל והן מהוות את התשתית ליכולת הכתיבה הנתמכת ביכולת הלמידה.


פוסטים אחרונים
ארכיון
bottom of page