top of page

תודה שנרשמתם לקורס 
ללכת לעיבוד

עיבוד מידע ועיבוד מידע חושי ואסטרטגיות להתערבות רב תחומית אצל ילדים על הרצף האוטיסטי

ניפגש במרכז הפעוט, טירת הכרמל
החל מה- 8.2.2023

bottom of page