top of page
הסדנה תתקיים  בימי חמישי
בשעות 20:30 עד 22:00
במרכז תמר רחוב מוזיר 9, תל אביב
לפרטים ניתן לתהקשר: אורלי נייגר 0522434653   

נובמבר

:​הנושאים שיעלו בסדנה

  • ציפיות מול מציאות

  • הורות בין דורית: מה ניקח ומה לא...

  • מודעות הורית

  • תקשורת במשפחה- מסר אני

  • גבולות וחוקים: אכיפה

יוני

מרץ

6/3/20/7 יום שני בשעה 20:30 עד 22:00

באור יהודה- משה דיין 3 

מהי הדרך היעילה והנכונה לעודד את ילדינו לתקשורת ולדיאלוג? האם בגובה העיניים? מה תפקידנו בהובלת התקשורת במשפחה כדי שלא יהיו "סודות" או מסרים סמויים מהעין.
על תקשורת - מסר אני

ינואר

גבולות וחוקים / עקיפה או אכיפה
מפגש ראשון
8/1/2017 בין השעות 20:00-21:30
עלות: ₪50 למשפחה
סדרת הרצאות בת שלושה מפגשים בנושא החשוב לכולנו: כיצד נציב גבולות המותאמים לנו ולילדינו?
להאיר את ההורות
הרצאה חד פעמית לאבות בלבד!
18/1/2017 בין השעות 19:00-20:30
עלות: ₪90 למשפחה
הורות באה מתוך המילה להורות, ללמד ולכן ההיבט של הורות במובן של יחסים בין הורים לילדים הוא מתוך אחריות וסמכות הבאים לידי ביטוי בהתנהגות הורית. הורות היא מקצוע שחשוב ללמוד ולהתאמן עליו.
הורות כמקור צמיחה מאפשרת הרבה התפתחות ומקור להעשרה ובכדי להעצים את ילדנו אנו צריכים קודם להעצים את עצמנו.
משמעות הורית: כיצד כל אחד תופס את ההורות?
האם זאת משימת "הישרדות" או התנסות מעשירה?
bottom of page